„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA RĪGAS MĒBEĻU SERVISS ražošanas ēkās Jūrkalnes iela 2a, Rīga” īstenošana

SIA „RĪGAS MĒBEĻU SERVISS” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/79 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA RĪGAS MĒBEĻU SERVISS ražošanas ēkās Jūrkalnes iela 2a, Rīga” īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 93,208 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 387 858,21 EUR. KPFI finansē 54,924584 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 213 029,51 EUR. SIA “RĪGAS MĒBEĻU SERVISS” līdzfinansējums ir 45,075416% no attiecināmajām izmaksām.

Как проверить качество мягкой мебели?

Покупатели часто спрашивают нас, как убедится в том, что мебель, которую они покупают, действительно качественная. Как проверить, что симпатичный на вид диван не сломается через несколько месяцев, из-за некачественных материалов или сборки?

Наша мебель

Наша мебель создаётся с учетом специфики её использования. В Латвии диван редко является исключительно предметом интерьера – он должен быть функциональным и прочным. Поэтому мы делаем акцент на качестве материалов и изготовления мебели – на всех этапах производства.