„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA RĪGAS MĒBEĻU SERVISS ražošanas ēkās Jūrkalnes iela 2a, Rīga” īstenošana.

SIA „RĪGAS MĒBEĻU SERVISS” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/79 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA RĪGAS MĒBEĻU SERVISS ražošanas ēkās Jūrkalnes iela 2a, Rīga” īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 93,208 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 387 858,21 EUR. KPFI finansē 54,924584 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 213 029,51 EUR. SIA “RĪGAS MĒBEĻU SERVISS” līdzfinansējums ir 45,075416% no attiecināmajām izmaksām.

Mūsu mēbeles

Mūsu mēbeles tiek izveidotas ar to izmantošanas specifiku. Latvijā dīvāns ir reti tikai interjera elements – tam jābūt funkcionālam un izturīgam. Tāpēc mēs taisām akcentu uz materiālu un mēbeļu izgatavošanas kvalitāti – visos ražošanas etapos.

Kā pārbaudīt mīksto mēbeļu kvalitāti?

Pircēji bieži jautā mums, kā pārliecināties, vai mēbeles, kuras viņi pērk, ir īsti kvalitatīvas? Kā pārbaudīt, vai pēc izskata simpātisks dīvāns nesabojāsies pēc pāriem mēnešiem nekvalitatīvo materiālu vai salikšanas dēļ?